طراحی و ساخت جراثقال دروازه ای

در جهت اجرای سیاست های مجتمع فولاد مبارکه مبنی بر حمل محصولات از طریق ریل برای افزایش ظرفیت تخلیه واگن یک دستگاه جراثقال دروازه ای با ظرفیت ۳۵ تن طراحی و ساخته شده است و عملیات ساختمانی برای ریل گذاری آن در حال انجام است.


ساخت صد دستگاه واگن مخزندار به سفارش شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

p22


تحویل ۳۰ دستگاه واگن لبه بلند

در تاریخ ۱/۷/۹۳ تعداد سی دستگاه واگن لبه بلند حمل سنگ آهن به شرکت فولاد ریل جنوب تحویل و برای بهره برداری به ناوگان ریلی پیوست.

DSC09762DSC09775